Kapitel 14 – Dagen då allt blev svart

”Kapitel 14 – Dagen då allt blev svart” är just kapitel 14 ur Louise Tillbergs bok ”Den jag ser på älskar jag” som kom ut 2010. Här har hon byggt ut och dramatiserat kapitlet för tre skådespelare och en musiker.
Året är 1955. Polisen hämtar Maud efter ett tio år långt passionerat och stormigt äktenskap med Holger. Skilsmässan är ett faktum. Här får vi med återblickar i monologform följa Maud och Holger, deras drömmar, besvikelser, kärlek, barnafödande och svartsjuka som leder fram till dagen då allt blev svart.
”Kapitel 14 – Dagen då allt blev svart” framfördes några kvällar i november 2010 på TUR-teatern i Stockholm som dramatiserad manusläsning. Här ges hela manuskriptet ut i bokform.

Köp den på Adlibris.se

http://www.gml.se/